fredag, maj 04, 2007

Jan Björklunds svaghet

Att påtala en svaghet hos en person - eller för den delen en familj, ett företag eller en organisation – för att den skall bli starkare eller bättre, det fungerar inte. Att påtala svagheter är en vana som skapar medelmåttighet.

Denna vana är baserat på tron att om du kan identifiera alla svagheter hos en individ, ett team eller företag, så kan du lösa upp dem genom att utveckla dem till starka sidor.

Men principen borde istället vara den motsatta;
1.Ta reda på vad du är bra på och gör mer av detta.
2. Nonchalera det du inte är bra på.

Hela tanken med utvärdering är att försöka identifiera och eliminera svagheter. Det bygger på tron att svaghet är motsatsen till styrka, precis som sjukdom anses vara motsatsen till hälsa, misslyckande till framgång osv.
Men det är helt FEL!

Varje faktor har sitt eget beteendemönster och följer sin speciella form. Att studera svaghet leder inte till förståelse av en stark sida. Istället är det så att om du utvecklar dina starka sidor fullt ut blir svaghet oviktig.

Om ett barn är bra på musik och dålig i svenska så utvecklas svenskan mer om barnet får syssla med musik än träna på svenska. Om man får utveckla sina goda sidor så förbättras de svaga sidorna av sig själv. Men om du fixerar dig vid barnets svaga sida, och låter det ständigt öva sig i svenska, påverkas också musiken negativt.

Den kunskapen har gått den nya regeringens folkpartistiske minister helt förbi. Han vill utöka och förstärka utvärderingen av elevernas svaga sidor. På så sätt tror han, med sin traditionella syn, att de starka sidorna ska förbättras. Istället kommer det att bli precis tvärtom.

Vi har en regering som vill gå framåt men får saker att gå bakåt.
Det är regeringens svaga sida.
Jag vill därför gärna fokusera på deras starka sida.
Nämligen att de kommer att förlora valet vid nästa nationella prov 2010.

8 kommentarer:

Klimakteriehäxan sa...

Men nu är ju Antonia Ax:som Johnson på G!!!!! :-))

The Ryssbält tapes sa...

Ja hon är ju aktuell för partiledarskapet. Hon kanske blir en förstärkning av folkpartiets starka sida, socialliberalismen.
Leijonborg har ju mera fokuserat på andras ( t ex invandrarnas) svaga sidor.....

Anonym sa...

Jag säger; LYSANDE!

Matildas fikarum sa...

Jag håller faktiskt inte med. Jag skulle inte bli bättre i matte, som jag är dålig på, om jag ägnade mig mer åt att t.ex. fotografera, som jag är relativt bra på.

Å andra sidan kan man ju säga att vissa svaga sidor inte behövs och man därför kan ignorera dem. Jag behöver ju aldrig skaffa ett jobb där jag behöver kunna matte.

The Ryssbält tapes sa...

Matilda: Det känns bra att du inte håller med, då kanske det var något viktigt i det jag skrev. Men jag tror faktiskt att det är bra för matteförmågan att fotografera. Slutartider och bländaröppningar...? ;-)

Matildas fikarum sa...

Ja, kanske. Det har du nog rätt i. Men enligt den teorin borde man skippa att ha stödlektioner i olika ämnen som eleverna är svaga i.

The Ryssbält tapes sa...

Kanske det. Då fanns det inga svaga elever längre. Hela idén med "stöd till svaga" skapar ett visst tankemönster som är självuppfyllande.
Om ett barn redan i tredje klass får veta att han är svag, så lär det sitta i.
Jag tror att barn är starka, men inom olika områden. Låt oss stärka det starka istället för att stödja det svaga.

lete sa...

Jag håller med!
Min starka sida har alltid varit att jag kunnat supa ofta och mycket. Allt annat har jag varit dålig på. Det har med tiden medfört att jag blivit ännu bättre på att dricka samtidigt som mina svaga sidor alltmer avklingat.