torsdag, februari 22, 2007

Varje människa

Varje människa
är också en överraskande nyhet.

Den ovisshet som finns
blir en ansträngning,

som blir en räddning.

Vi säger varandra:
Vara den andre.

Ändra endera en dag,
men förändrad ändå

till det bättre?

Inga kommentarer: