tisdag, februari 20, 2007

Stillhet 5 - naturen”Naturen kan visa vägen till stillhet. Det är dess gåva till dig. När du upplever samhörighet med naturen i stillheten genomsyras stillheten av din medvetenhet. Det är din gåva till naturen” (Tolle)

En vistelse i naturen är för mig en stor källa till läkning och rikedom. Jag föredrar att besöka välbekanta platser. Här hittar jag lättast lugnet och stillheten. Varje besök blir något unikt. Vistelsen i naturen erbjuder alltid förändring och rörelse. Jag blir stilla. Jag låter naturen kommunicera med mig på sina egna villkor.

En vistelse i naturen blir min personliga Gudsupplevelse. Jag får möjlighet att komma i kontakt med något mycket större än mig själv. Jag känner både glädje och ödmjukhet inför detta.

Denna erfarenhet gör mig rik, men samtidigt känner jag en tilltagande oro inför människans brist på kontakt med naturen. Ulf Sinnerstad uttrycker det på följande sätt: ”Kristendomen ändrade radikalt synen på människans förhållande till naturen. Människan blev skapad till Guds avbild. Människan tillhörde inte längre jorden, utan istället det jorden som tillhörde människan. Människan blev satt att styra naturen. Naturen med allt sitt liv var till endast för människans skull”

Hybris och ett kortsiktigt jagande efter vind kan komma att bli människans fall. Naturen erbjuder stillhet och visdom för den som förmår att lyssna, men för hur länge?

2 kommentarer:

Arjeplogare. sa...

En vacker hyllning till naturens lov.
Friden och tysnaden i och runt Uljabouda snart ett minne blott i o m att klartecken givits till byggande av en vindkraftspark.
Sannorlikt ett bättre alternativ än utbyggnad av kärnkraft.

The Ryssbält tapes sa...

Jo, det bättre att utveckla energialternativ som inte tär på ändliga resurser och där vi slipper spela rysk roulette med oss själva och naturen. Det finns de som säger att vindkraftsnurror är vackra. Därom kan man tvista, men det är nog lika bra att vänja sig.