torsdag, februari 01, 2007

Stillhet 2 - joggingrundanStillhet och vardag hör ihop. Utan stilla stunder i vardagen tappar vi lätt förankringen, glädjen och lusten till livet.
Ett utmärkt sätt att stilla sig är att jogga. Detta är ett av flera sätt att rensa i det mentala bruset, hitta kontakten med sig själv och vara i nuet.
Jag avser det jämna taktfasta joggandet, gärna i naturen där jag tar in dofter och ljud. Hör fåglars spel i träden och kanske ser en lom i vattendraget.
Vintertidens joggande äger en mer sparsmakad skönhetsupplevelse.
Det biter i kinderna och jag får pröva stegen på kanske isiga vägar.
I rörelsen och i den nödvändiga koncentrationen kan min stillhet fördjupas. Rörelsen kräver hela min närvaro och den sker bäst i stillhet.
Stillheten är ju mycket mer än att vara stilla. Stillhet är att vara, vara här och nu.

Inga kommentarer: