tisdag, januari 01, 2008

NodlinjenÅrets första dag. Till slut en helt normal, lugn och stilla vinterdag. Normal sånär på att snön fortfarande nästan helt lyser med sin frånvaro.

En bedräglig stillhet, ett bedrägligt lugn. Bomben tickar på. Ovetande för de flesta och vi vet inte när bomben briserar.

Andreas Malm beskriver i sin bok ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent” om livets utveckling. Vetenskapen kan idag visa att livet på jorden inte har utvecklats gradvis i en stilla lunk, utan genom plötsliga förändringar, kvalitativa språng. Det är när en gräns överskrids, en nodlinje, som allting sker mycket fort. Således är nodlinjen för vattnet lika med kokpunkten och 47 grader Celsius nodlinjen för flercelliga organismers värmetolerans. Malm säger att varje system i naturen har en förmåga att organisera sig själv kritiskt. När t ex energi tillförs sker ingenting, sedan ingenting och så plötsligt, allt på en gång. På så sätt kan en minimal förändring få en gigantisk lavin i rörelse.

Stora kvalitativa förändringar har skett genom hela jordens historia och är en del av naturen själv. Det som nu sker är att människan på mycket kort tid med sitt sätt att leva håller på att skapa stora obalanser. Genom sina utsläpp av föroreningar från fossila bränslen tillförs atmosfären allt mer värme. Vi vet idag att detta är ohållbart och att jordens klimat på sikt kommer att bli varmare. Ja, mycket varmare med katastrofala konsekvenser för allt levande.
När detta sker och hur fort det kommer att gå kan ingen svara på. Det finns de som menar att nodlinjen för Arktis is redan är passerad och att det inte finns någon väg tillbaka. I så fall kan Arktis is vara borta inom 20 år. Sedan återstår att se när nodlinjen för Sibiriens permafrost passeras, d v s då perioden då medeltemperaturen är över 0 grader så pass länge att permafrosten släpper och allt metan som ligger lagrat sipprar ut. Effekterna av förändringar som denna är kumulativ med risk för en skenande uppvärmning.

Jag gillar inte att sitta på en tickandebomb. Min nyårsönskan är därför att alla lobbyister som värnar kortsiktiga klimatfientliga intressen får sparken och att vetenskapen törs prata klarspråk om vilka avgörande förändringar vi måste göra här och nu.

1 kommentar:

Bert Bodin sa...

Det där med droppen som får bägaren att rinna över, är alltså en helt adekvat "tumregel" som många, många fler av oss borde känna till.

Håller helt med dig. Kortsiktighet är feltänkt.