söndag, september 23, 2007

Naturen är omänsklig

Jag känner mig hotad av den hemska och oförutsebara naturen.

För naturen är verkligen inte stilla och oföränderlig. Den är fruktansvärd mot oss människor !

Den blåser stormar av vatten och sand över oss. Den torkar ut stora områden där människor bor så att det blir öken och omöjligt att bo kvar. Jorden exploderar ständigt i vulkanutbrott och en gång dödades alla dinosaurier. Jorden rämnar och skapar tsunamivågor som sköljer in över låga kuster. Stora orkaner snurrar fram och river ned allt i sin väg. Vatten vräker ner och svämmar över alla bräddar och förstör våra hus. Människor dör av blixtnedslag.

Naturen är grym och helt utan medkänsla. Den skulle enkelt kunna utplåna oss alla genom att låta en meteorit slå rakt ner i mellansverige. Utan att blinka.

Nu har den t ex fått för sig att bara för att vi kör bil och motorcykel, så kommer den att smälta isarna vid polerna och låta vintern försvinna i Norrbotten. Tala om att ta i överkant!

Jag tror inte, som de grönklädda naturvårdarna påstår, att det är i naturen som naturligheten finns medan det i människans värld är onaturligt och konstlat.
För det är precis tvärtom! Det är hos oss människor som goda tankar finns, omtanke och medkänsla. Det är ju hos oss som konsten, poesin och allt annat vackert finns. Naturen är sumpgaser, myrar,djupa vatten och farliga djur. Om bara naturen fick en chans skulle den dränka mig, frysa ihjäl mig, eller döda mig med hjälp av en björn.

Se bara här hur hackspetten, en av naturens hejdukar, förstör en elstolpe i Ryssbält.

Inga kommentarer: