fredag, september 28, 2007

Ambivalens räcker det?
Vi är ju människor
För Guds skull
eller inte?

Ambivalens handlar
mänskligheten om.

Ecce, ett leende.
Det har sitt värde.

Så enkelt!
På papper!
Nej, en lugn punkt.

Livet är till stor del
en förberedelse.
Skuldbördan är en slags vittring.

Djur, husdjur, vanedjur=människa.
Jag försöker. Att människan.
En grammatik.

Tillbaka till ursprungstemat.
En brist. Ett motstånd.
Det är alltid denna tanke:

Utopin och ursprunget.

Inga kommentarer: