fredag, december 15, 2006

MolnVi förundras över vädret, dess nycker och svåra förutsägbarhet. Vädrets förutsättning är atmosfären. Den himmel och den luft som vår existens bygger på. En utblick över himlen är ett städigt föränderligt skådespel. Här hittar vi himlens kreatörer cumulus, stratus, cirrus och nimbus. Små som stora så finns de oftast där i ständig förändring och rörelse. Molnen är en av naturens mest komplexa uttryck som ställer vår fråga om ordning på sin spets, eller som Jan Töve i sin bok ”Bortom redan” skriver: ”Moln är vädrets budbärare. Och i likhet med vädersystemen är deras uppträdande på himlen en slumpartad föreställning. Människans önskan att på lång sikt förutsäga väder förblir därför en utopi.
En fjärils vingslag någonstans kan räcka för att orsaka en storm långt senare, någon helt annanstans. Om vi läser in ordning i allt vi ser i naturen nuddar vi bara vid ytan av den komplexa värld vi lever i”
Söker vi skönhet, förändring och rörelse så kan vi rikta blicken uppåt. Vi kan alltid lära oss något nytt, men aldrig äga den fulla förståelsen. Däri ligger en del av det storslagna. En del för att göra oss mer ödmjuka.

Inga kommentarer: