lördag, december 09, 2006

Fragment av skönhet....I den mörkaste och blötaste av tid finns det små fragment av skönhet. Ut och leta ljus i decembermörkret! Det kräver en nyfiken och klar blick. Se det sköna, även om det ligger till synes djupt dolt för våra ögon.

1 kommentar:

Anonym sa...

Med ett öppet sinne och en nyfikenhet kan allt bli till ett intressant möte med natur eller i möte med människor. Allt har något att säga oss, endast om vi möter det med ett öppet sinne, precis som du uttrycker så fint här. Tack!