torsdag, mars 01, 2007

Vintervatten

Olika tidpunkter, olika vatten, men livets flöde pågår alltjämt…..Testeboån, Gävle, lufttemp +2cGäddviksströmmen, Luleå, lufttemp -14c

Inga kommentarer: