lördag, mars 17, 2007

Stillhet 8 - lyssnandet


Musik av vatten,is och vind.

”När du tar emot vem som än kommer in i nuet som en aktad gäst, när du tillåter varje människa att var som hon är, börjar människor förändras” (Tolle)

Lyssnandet är ingen enkel sak. Det är uppmärksamhet, stillhet och närvaro. Så länge vi ockuperas av vårt eget mentala brus och inte stannar upp inför ögonblicket kan vi inte heller lyssna. Vår egen brist på närvaro är en ständig källa till missförstånd och konflikter människor emellan.

Som goda lyssnare öppnas och utvidgas världen. Vi vidgar våra perspektiv genom att ta del av den andres erfarenheter och tankar.

En god lyssnare är en prestigelös människa som förutsättningslöst vågar pröva sina tankar och förställningar i ett möte med någon annan. Är vi där så växer världen och vi med den.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag säger bara; Mindfulness.