fredag, mars 09, 2007

Stillhet 7 -nuet


vinterbjörken
”När du blir vän med nuet känner du dig hemma oberoende av vad du är. Om du inte känner dig hemma i nuet känner du dig illa till mods oavsett var du befinner dig” (Tolle)

Vägen att leva genuint, d v s att ta del av det liv som pågår just nu har för mig varit en lång och mödosam resa med många fallgropar på vägen. Att låta sig parasiteras av tillkortakommanden i det förflutna är lika illa som att leva i en illusorisk förväntan om det goda livet som kanske kommer någon gång.

Varje ögonblick kan erbjuda fantastiska möjligheter om jag bara är där. Mitt betraktande jag hjälper mig att uppleva nuets rikedom.. Men, att vara i nuet kräver att jag stillar mig och har den fulla uppmärksamheten. När jag är där kan även det till synes triviala ge nya upptäckter. Jag kan även befinna mig i en obekväm situation och ta det med ett leende.

Att hitta den fulla närvaron i nuet ger oss möjligheter att utvecklas som människor. Att vara där innebär att många att konflikter kan lösas. Kort sagt, skulle fler vara där så skulle vi leva i en fredligare värld. Resan att nå dit kan som för mig vara lång. Idag befinner jag mig där allt oftare, men jag har ännu mycket att lära.

Inga kommentarer: