lördag, januari 27, 2007

Stillheten”Sann intelligens verkar i tystnad. Det är i stillheten vi finner kreativitet och lösningarna på våra problem” (Tolle)

Jag tycker om stillheten och tystnaden. Jag måste få vila i ensamhet och tystnad för att förbli hel och kunna möta min nästa.

Livet och livets alla avtryck fyller mig med ett mentalt osunt avträde. Min värld krymper i takt med att tankar och känslor övermannar mig. Jag behöver återfå den klara sikten för att förbli levande och nyfiken.

Reningsprocessen sker i stillhet och tystnad. När jag blir varse nuet, fritt från tankar och känslor växer världen inom och utom mig. Jag kan se mig själv och min nästa med mindre fördomsfulla ögon.

1 kommentar:

Anonym sa...

Som Tollevän är jag helt överens med dig. Det är i tystnaden och stillheten, i nuet som jag finner lösningarna alternativt att jag släpper det jag inte kan göra något åt.