fredag, januari 05, 2007

Socialt arbete

Hur nära är tålamodet
och tystnaden?
Själva arbetet är en variant
av återhållsamhet.
Ett försiktigt återtagande
av tidens möjlighet.

Språket är en utmaning.
Vi skulle också kunna vara
en installation, en utveckling
av John Cages "4,33".

Det som kommer upp
är att det faktiskt pågår
en föreställning om livet.

Inga kommentarer: