lördag, september 30, 2006

Eufori 1, Grillpatsen

En av skrivarens återkomster, grillplatsen.
Glöden som förbereder sig för köttet.
Wiskeyglaset som står som en bundsförvant på den gamla brädan.
I gemenskap med elementen. Elden. Den lätta vinden. Vattnet.
Vågornas spel över älven. Låga moln som börjar lätta från Välmbas hjässa.
Stunden är skrivarens. På väg in i den stora stillheten…..

2 kommentarer:

Nykteristen. sa...

Eufori1:wiskeyglaset som en bundsförvant---
Eufori 2:ölen i handen---
En stilla undran:Är det månne dessa drycker som framkallar den euforiska känslan?

The Ryssbält tapes sa...

Måttlighetskonsumenten replikerar:
Grundfeuforin kräva ej dessa drycker, men vaför låta bli då skrivaren får tillfälle ett utbringa en skål med en annan trogen bundsförvant, naturen.