lördag, maj 13, 2006

Ur tiden 3

Fågeltornet 12.36

En kakofoni av röster. Av måsars, gäss, sångsvanars, tranors och av människors.

Den gamle fågelskådaren som försöker introducera den unge i fågelskådandets fröjder. Den senare tycks dock vara mer intresserad av eldens magi.

Den gamle får ett meddelande via GPS:n om att en ny fågelart för Sverige har observerats på Öland. Så nära, så oändligt långt borta…

Den gamle och den unge har nu lämnat platsen. Kvar är elden och skrivaren som har hittat sin ensamma plats i solen tillsammans med fåglarnas symfoni…

Inga kommentarer: